Thursday, November 16, 2017

Funksioni (Periodik, Tek Dhe Cift, I Kufizuar...)

Posted by Manager on 7:37 AM
Klikoni LIKE nese ju pelqen postimi!
Vlera Absolute

Posted by Manager on 7:22 AM
Klikoni LIKE nese ju pelqen postimi!

Wednesday, January 21, 2015

Trekendeshi Barakrahes (Leksion)

Posted by Manager007 on 1:57 PM
Klikoni LIKE nese ju pelqen postimi!


Trekendeshi Barabrinjes (Leksion)

Posted by Manager007 on 1:55 PM
Klikoni LIKE nese ju pelqen postimi!


Rombi (Leksion)

Posted by Manager007 on 1:52 PM
Klikoni LIKE nese ju pelqen postimi!


Romboidi (Leksion)

Posted by Manager007 on 1:48 PM
Klikoni LIKE nese ju pelqen postimi!


Katrori (Leksion)

Posted by Manager007 on 1:45 PM
Klikoni LIKE nese ju pelqen postimi!


Tuesday, January 13, 2015

Matricat Leksion 1

Posted by Manager007 on 2:44 PM
Klikoni LIKE nese ju pelqen postimi!

Matrica është një trajtë e formulave në matematikë e cila ka disa elemente dhe varrësisht nga elemente e saja mund të merr disa forma si drejtëkëndore, katrore etj.
Në përgjithësi matricat emërtohen sipas shkronjave të mëdha A, B, C, ..., M, N, ... dhe shkurt paraqiten në trajtën [aik]m,n.